Przeskocz do treści


Założenia projektu

Projekt ten posłużyć ma podniesieniu jakości i atrakcyjności kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych za granicą, a instytucji, jaką jest szkoła, stworzy możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli językowców w ramach mobilności zagranicznych, a co za tym idzie podniesienia jakości kształcenia uczniów.

Realizacja projektu umożliwi również stworzenie profesjonalnych struktur organizowania mobilności, udoskonalenie znajomości języków obcych przez uczestników tego projektu i  zdobycie nowych umiejętności zawodowych. Ważne jest dążenie do światowego wzorca jakości, innowacji oraz europejskiego wymiaru systemu nauczania i praktyki w tej dziedzinie, utrwalanie idei uczenia się przez całe życie, kreowanie aktywnych obywateli wrażliwych na dialog międzykulturowy, propagowanie uczenia się języków obcych, metodologii uczenia, zachęcanie do tolerancji i szacunku do innych narodów i kultur.

Skip to content