Przeskocz do treści


Cele projektu

 • doskonalenie kompetencji językowych uczestników bezpośrednich i pośrednich projektu (uczniowie, pozostała kadra pedagogiczna),
 • zwiększenie wykorzystywania nowych technologii w procesie nauczania,
 • poznanie i zastosowanie aktywizujących metod nauczania,
 • rozwijanie kompetencji społecznych, kulturowych, obywatelskich całości społeczności szkolnej,
 • integracja i wzmacnianie relacji interpersonalnych wśród grona pedagogicznego,
 • zwiększenie zaangażowania w życie szkoły,
 • niwelowanie skutków wypalenia zawodowego wśród nauczycieli,
 • zwiększenie i propagowanie szkoleniowych i edukacyjnych wyjazdów zagranicznych,
 • promocja europejskich portali edukacyjnych,
 • nawiązanie współpracy w celu inicjowania partnerstw zagranicznych,
 • usprawnienie zarządzania projektami krajowymi i zagranicznymi,
 • nadanie szkole europejskiego charakteru,
 • umocnienie pozycji i wzrost prestiżu szkoły w regionie.

Poprzez nasze doskonalenie zawodowe, chcemy przekazać naszym uczniom, że zrównoważony rozwój jest najlepszą drogą do odnalezienia siebie w stale zmieniającej się rzeczywistości. Ponadto pragniemy pokazać naszym wychowankom, jak myśleć samodzielnie, być tolerancyjnym i aktywnym Europejczykiem, który potrafi rozwiązywać problemy uwzględniając różnorakie punkty widzenia. W dzisiejszych czasach szkoły nie mogą obejść się bez użycia nowoczesnych technologii, dlatego pragniemy zdobyć doświadczenia również w tej dziedzinie, aby uczynić nasze lekcje bardziej efektywnymi i interesującymi dla naszych uczniów.

Dzięki współpracy i wymianie doświadczenia podczas szkoleń w różnych częściach Europy poznamy i przeniesiemy więcej ICT na grunt naszej szkoły.

Dzięki projektowi, 4 nauczycieli naszej szkoły weźmie udział w dwutygodniowych zagranicznych kursach w renomowanych szkołach. Będą to: szkolenia metodyczne z ICT dla nauczycieli języka angielskiego oraz języka niemieckiego oraz szkolenia typu General English/German z elementami kultury.

Chcielibyśmy czerpać inspiracje i innowacyjne rozwiązania z różnych stron Europy, dlatego wybraliśmy kursy w Irlandii (Cork), na Malcie (St. Julian's), Austrii, Słowenii oraz w Wielkiej Brytanii. Zdobyte doświadczenia i nabyte kompetencje pozwolą na włączenie do realizacji innowacji pedagogicznych i być może zaowocują nowymi.

Projekt zmniejszy „technology gap” pomiędzy starszymi nauczycielami i młodzieżą. Wpłynie na zmianę w podejściu do nauczania i będzie sprzyjał akceptacji nowych metod i technik, które pojawiają się w edukacji wraz z postępem technologicznym i cywilizacyjnym.

Wdrożenie przewidywanych rezultatów projektu pozwoli na podniesienie jakości pracy szkoły i lepsze przygotowanie uczniów do przyszłego społecznego i zawodowego życia. Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i poza formalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Skip to content